Hjælp til tandbehandling

Hjælp til tandbehandling
17/05 2018 from 09:30 to 16:00 Hotel Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle,

Sådan behandler du sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens §§ 82 og 82 a. Kurset er afholdt.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring