Tilmelding til kursus i reglerne om opholds- og handlekommune og om mellemkommunal refusion