Tilmelding til kursus om forældrebetaling og egenbetaling, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet