Tilmelding til kursus om sygedagpengelovens regler om manglende medvirken, revurdering og forlængelse

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk