Tilmelding til kursus om sygedagpengelovens regler om manglende medvirken, revurdering og forlængelse