Tilmelding til kursus om sygedagpengelovens regler om uarbejdsdygtighed, opfølgning, revurdering og forlængelse