225-timers-reglen i aktivloven

225-timers-reglen i aktivloven
06/11 2018 from 09:30 to 16:00 Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV ,

Sådan behandler du sager om aktivlovens regler om skærpet rådighed §§ 13f til 13g. Kurset er afholdt.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring