Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager
12/11 2020 from 09:30 to 12:30 Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens,

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om særligt det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringslovens § 6. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2020.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring