Aktiviteter i 2019

28 mar 2019

Møde mellem Ankestyrelsen og Børns Vilkår

Valby

Møde på børne- og familieområdet.

27 mar 2019

Dialogmøde med sagsbehandlere i Favrskov Kommune om videreført anbringelse og overvåget/afbrudt samvær

Favrskov Kommune

Dialogmøde på børne- og familieområdet.

26 mar 2019

Bolignetværk for kommuner om boligindretningssager

Silkeborg

Netværksmøde på det sociale område.

19 mar 2019

Dialogmøde med teamledere i Københanvs Kommune om praksis om sanktionssager efter aktivloven

København

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

13 mar 2019

Dialogmøde med vores underinstans Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Dialogmøde på arbejdsskadeområdet.

07 mar 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om familieydelser

Ankestyrelsen

ERFA møde på det sociale område.

05 mar 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om lovvalg

Ankestyrelsen

ERFA møde på det sociale område.

01 mar 2019

Oplæg og dialog med Borgerrådgivere Øst

Ringsted

Oplæg på retssikkerhedsområdet.

28 feb 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om barselsdagpenge

Udbetaling Danmark, Hillerød

Møde på det sociale område.

05 feb 2019

Oplæg om underretninger på Psykolognævnets årsmøde

København

Oplæg på børne- og familieområdet.

04 feb 2019

Netværk om Børns rettigheder

København

Netværksmøde med kommuner og organisationer på børne- og familieområdet.

04 feb 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om boligstøtte

Ankestyrelsen

Møde på det sociale område.

30 jan 2019

Dialogmøde med Specialfunktionen Job og Handicap

Odense

Dialogmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på beskæftigelsesområdet.

29 jan 2019

ERFA møde med Udbetaling Danmark om pension

Ankestyrelsen

ERFA møde på det sociale område.

25 jan 2019

Møde i styregruppen for socialtilsynene

Kommunernes Landsforening

Møde på det sociale område med Socialtilsynene, Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.

24 jan 2019

Oplæg om kommunalfuldmagtsreglerne

Odense

Oplæg på tilsynsområdet rettet til Ernst & Youngs kommunale kunder.

23 jan 2019

Netværksmøde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruterung (STAR) og Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)

Ankestyrelsen, Kbh.

Netværksmøde på beskæftigelsesområdet.

22 jan 2019

Dialogmøde med Odense Kommune om praksis i sager om merudgifter

Ankestyrelsen

Dialogmøde på det sociale område om sager efter servicelovens § 100.

18 jan 2019

Dialogmøde med sagsbehandlere i Aalborg Kommune om forældrebetalingssager

Aalborg

Dialogmøde på børne- og familieområdet.

17 jan 2019

Deltagelse i møde i Socialstyrelsens bilnetværk

Socialstyrelsen, Odense

Møde på det sociale område.

16 jan 2019

Oplæg om kommunalfuldmagtsreglerne

Frederiksberg

Oplæg på tilsynsområdet rettet til Ernst & Youngs kommunale kunder.

08 jan 2019

Møde om snitflader mellem serviceloven og sundhedslovgivningen

Ankestyrelsen

Møde med Kommunernes Landsforening på det sociale område.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring