Aktiviteter i 2017

19 dec 2017

Dialogmøde med forsikringsselskaber

Ankestyrelsen

Dialogmøde på arbejdsskadeområdet.

19 dec 2017

Oplæg om klageadgang for forsorgshjem og krisecentre i Odense

Odense

Oplæg på det sociale område.

14 dec 2017

Dialogmøde med fagforbund

Ankestyrelsen

Dialogmøde på arbejdsskadeområdet.

08 dec 2017

Kort introduktion af det danske klagesystem til kinesisk delegation

Ankestyrelsen

Samarbejde med Folketingets Ombudsmand, Københavns Kommune og Udenrigsministeriet

08 dec 2017

Præsentationsmøde med nystartede Nationalt ID Center (NIDC)

Ankestyrelsen

Møde på børne- og familieområdet.

05 dec 2017

Oplæg for forsorgshjem om Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af handleplaner i indsatsen til hjemløse borgere

København

Oplæg for Socialstyrelsen og kommuner på det sociale område.

05 dec 2017

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) -konference/Udlændingestyrelsen

Vingstedcentret, Vejle

Konference for stat og kommuner om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

04 dec 2017

Undervisning i børnesager for dommere på efteruddannelse

Horsens

Undervisning på børne- og familieområdet.

04 dec 2017

Møde med socialtilsynscheferne og Socialstyrelsens auditfunktion

Socialstyrelsen, Odense

Møde på det sociale område.

04 dec 2017

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) -konference/Udlændingestyrelsen

Vingstedcentret, Vejle

Konference for stat og kommuner om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

04 dec 2017

Dialogmøde om sanktionsregler i aktivloven med Københavns Kommune

Københavns Kommune

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

01 dec 2017

Orienteringsmøde med Center for Klage over Arbejdsløshedsforsikring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Brønderslev

Møde på beskæftigelsesområdet.

30 nov 2017

ERFA-møde med Statsforvaltningen på adoptionsområdet

Ankestyrelsen

Videomøde på adoptionsområdet.

27 nov 2017

Arbejdstilsynets udtalelser og arbejdet i Arbejdsmiljøklagenævnet

Vejle

Møde med Arbejdstilsynets jurister.

23 nov 2017

Børnesagens Fællesråds årlige høring

Christiansborg

Høring med deltagelse af organisationer på børne- og familieområdet.

17 nov 2017

Dialogmøde med repræsentanter for rehabiliteringteams i Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

16 nov 2017

ERFA møde med Udbetaling Danmark om pension

Ankestyrelsen

ERFA møde på det sociale område.

15 nov 2017

Åbning af Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU), nyt forskningsinstitut på børneområdet

Frederiksberg, Metropol

Konference med deltagelse af kommuner, organisationer og Børne- og Socialministeriet.

15 nov 2017

Styregruppe- og ERFA-møde for socialtilsynene

Kommunernes Landsforening

Møde med socialtilsynene, Socialstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

14 nov 2017

ERFA møde med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) og Kommunernes Landsforening (KL) vedr. sygedagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR)

ERFA møde på beskæftigelsesområdet.

08 nov 2017

ERFA møde med Udbetaling Danmark om familieydelser

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det sociale område.

03 nov 2017

Dialogmøde med repræsentanter for rehabiliteringsteams i Region Sjælland

Holbæk Sygehus

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

02 nov 2017

Møde i Advisory Board - Børnehuse

Socialstyrelsen, Odense

Møde i Socialstyrelsen med kommuner. på børne- og familieområdet.

01 nov 2017

ERFA møde med Udbetaling Danmark om barselsdagpenge

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det sociale område.

25 okt 2017

Oplæg om underretningspligt i frivillige organisationer

København

Oplæg for frivillige organisationer på børne- og familieområdet.

25 okt 2017

Kvalitet i sagsbehandlingen. Nyt kvalitetsbegreb

Lolland Kommune

Møde med kommuner og Børne- og Socialministeriet.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring