Aktiviteter 2018

14 dec 2018

Dialogmøde med repræsentanter for rehabiliteringsteams i Region Hovedstaden

Frederiksberg Hospital

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

06 dec 2018

Dialogmøde med centerledelsen i Ydelsescentret i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Dialogmøde på beskæftigelsesområdet.

05 dec 2018

Møde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikringsstyrelse. Gensidig orientering og dialog

Ankestyrelsen

Møde på arbejdsskadeområdet.

04 dec 2018

Dialogmøde med sagsbehandlere i Brønderslev Kommune om forældrebetaling for anbragte børn

Brønderslev

Dialogmøde på børne- og familieområdet.

03 dec 2018

Deltagelse i National konference om børnerettigheder 2018

Nyborg Strand

Konference på børne- og familieområdet arrangeret af Socialstyrelsen.

30 nov 2018

Oplæg for Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden, Handicap- og Psykiatriudvalget

Hørsholm

Oplæg på det sociale område.

28 nov 2018

Oplæg på session på Kommunernes Landsforenings (KL) Handicap og psykiatri konference 2018

Radisson Blu, Århus

Oplæg fra Ankestyrelsens Analysekontor om resultaterne fra undersøgelsen om "praksistjek af reglerne om magtanvendelse" ved en session der handlede om: ”Tryghedsskabende velfærdsteknologi eller magtanvendelse?"

27 nov 2018

Netværksmøde med Ombudsmandens Børnekontor

København

Møde på børne- og familieområdet.

26 nov 2018

ERFA møde med Udbetaling Danmark om EØS sager

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det sociale område.

20 nov 2018

Møde mellem Ankestyrelsen, en repræsentant fra Myanmars arbejdstilsyn og en repræsentant fra Arbejdstilsynet

Ankestyrelsen

Som led i et DANIDA projekt, hjælper Danmark Myanmar med at etablere et arbejdstilsyn efter dansk forbillede. Mødet handlede om en præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnets (AMK) organisering og kompetencer.

15 nov 2018

Netværksmøde med Børneombuddet

Børns Vilkår, København

Netværksmøde med Børnerådet og Center for Menneskerettigheder på børne- og familieområdet.

14 nov 2018

ERFA møde med Udbetaling Danmark om familieydelser

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det sociale område.

14 nov 2018

ERFA møde med statsforvaltningen og Udbetaling Danmark (UDK) om bidrag

Udbetaling Danmark, Hillerød

ERFA møde på det det sociale område og børne- og familieområdet.

12 nov 2018

Møde om dagtilbud og dagbehandling med deltagere fra Aalborg Kommune

Aalborg

Møde på børne-og familieområdet.

09 nov 2018

ERFA møde om adoption uden samtykke

Odense

ERFA møde med Statsforvaltningen og departementet på børne- og familieområdet.

08 nov 2018

Oplæg for ledere i Mariagerfjord Kommune om faglig ledelse

Hobro

Oplæg på det sociale område.

07 nov 2018

ERFA møde med Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Udbetaling Danmark (UDK) og STAR

Arbejdsmarkedets Erhvervssikringsstyrelse

ERFA møde på det sociale område.

07 nov 2018

Oplæg for kommunerne vedrørende børnehandicapområdet

Aarhus

Oplæg på det sociale område.

31 okt 2018

Oplæg for Arbejdsmiljørådet om rollen som formand for Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdstilsynet, København

Oplæg på beskæftigelsesområdet.

31 okt 2018

Oplæg på sygedagpengenetværksdag hos Arbejdsmarkedskontor Øst, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om principafgørelse 40-18

Glostrup Park Hotel

Oplæg på beskæftigelsesområdet for kommuner i hovedstadsområdet.

31 okt 2018

Dialogmøde om dagtilbudsområdet med repræsentanter for fem kommuner

Aarhus Kommune

Dialogmøde på det sociale område.

31 okt 2018

Dialogmøde med børn- og ungeforvaltninger i kommuner i Region Midtjylland

Skive

Dialogmøde med kommuner på børne- og familieområdet.

31 okt 2018

Oplæg for kommunerne vedrørende børnehandicapområdet

Kommunernes Landsforening

Oplæg på det sociale område.

30 okt 2018

Oplæg om sikkerhed for barnet/den unge overfor det retsikkerhedsmæssige krav om at partshøre forældre i underretninger

Københavns Kommune

Oplæg på møde med tværgående enhed i Københavns Kommune på børne - og familieområdet.

25 okt 2018

Oplæg på sygedagpengenetværksdag hos Arbejdsmarkedskontor Øst, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om principafgørelse 40-18

Glostrup Park Hotel

Oplæg for sjællandske kommuner på beskæftigelsesområdet.

11 okt 2018

Dialogmøde med den delvist lukkede institution MultiFunC Midtjylland

Aarhus

Dialogmøde på børne- og familieområdet.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring