Aktiviteter 2018

31 jan

Paneldeltager i Folketingets Beskæftigelsesudvalgs høring om reformen af fleksjob og førtidspension

Landstingssalen i Folketinget

Høring på beskæftigelsesområdet.

31 jan

Tværgående ERFA-møde om underholdsbidrag

Udbetaling Danmark

ERFA-møde med Udbetaling Danmark og Statsforvaltningen på børne- og familieområdet.

26 jan

Orientering om adoptionsområdet til børne- og socialministeren og de politiske ordførere

Børne- og Socialministeriets departement

Orienteringsmøde på adoptionsområdet.

24 jan

Oplæg på Aalborg Universitets forvaltningsretskonference 2018

Aalborg Kongres og Kultur

Oplæg på beskæftigelsesområdet for kommuner, organisationer og advokatfirmaer.

19 jan

ERFA-møde med Statsforvaltningen om bidrag

Ankestyrelsen

Møde på børne- og familieområdet.

18 jan

Referencegruppe i Socialstyrelsens Bilnetværk

Odense

Referencegruppemøde på det sociale område.

17 jan

Opfølgningsmøde med Danish International Adoption (DIA)

Ankestyrelsen

Møde på adoptionsområdet.

17 jan

ERFA-gruppemøde med Statsforvaltningen på familieområdet

Statsforvaltningen

ERFA-møde på børne- og familieområdet.

10 jan

ERFA-møde med Børne- og Socialministeriet om samvær, bidrag og adoption

Ankestyrelsen

ERFA-møde på adoptionsområdet.

10 jan

ERFA-gruppemøde med Børne-og Socialministeriet (BSM) om familieretsområdet

Børne- og Socialministeriet

ERFA-møde på børne- og familieområdet.

09 jan

Adoptionsgruppemøde (Danish International Adoption, Statsforvaltningen og Adoptionsnævnet )

Ankestyrelsen

Drøftelse af adoptionsrelaterede emner.

Sidst opdateret 26.01.2018