Særlige forhold for psykologer med 20 års erhvervserfaring

Det er en forudsætning for autorisation, at psykologen kan dokumentere at have gennemført den praktiske uddannelse.

Særlige forhold

Psykologer, der har haft praktisk psykologarbejde gennem en periode på mindst 20 år, kan efter en konkret vurdering opnå autorisation, selv om det ikke er muligt at fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for den praktiske uddannelse, f.eks. på grund af supervisors død, arbejdspladsens ophør eller andre helt særlige forhold.

Psykologen skal sende dokumentation for den del af den praktiske uddannelse, som det er muligt at dokumentere sammen med en beskrivelse af de dele af uddannelsen, der ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt.

Herefter tager Psykolognævnet stilling til, om der i den konkrete sag er grundlag for at autorisere psykologen på baggrund af den indsendte dokumentation.

Sidst opdateret 11.04.2018