Gå til indhold

Problemer med at dokumentere den praktiske uddannelse

Uenighed om timetal

Psykolognævnet kan ikke hjælpe en ansøger i de situationer, hvor der er uenighed mellem ansøger og arbejdsgiver om f.eks. antallet af konfrontationstimer eller mellem ansøger og supervisor om antallet af supervisionstimer.

Hvis ansøger som følge af uenighed ikke kan få bekræftet et arbejdsforhold eller et supervisionsforløb eller dele heraf, kan dette ikke medregnes til autorisation.

Hvis supervisor ikke kan kontaktes

Hvis supervisor er afgået ved døden, inden ansøger har fået supervisors bekræftelse på supervisionsforløbet, vil nævnet efter en konkret vurdering i et vist omfang kunne medregne supervisionen. Så vidt det er muligt bekræftes forløbet af en anden med kendskab til forløbet, f.eks. en kollega til supervisor eller en medsupervisand.

Hvis det af andre årsager ikke er muligt at få supervisors bekræftelse på et supervisionsforløb, vil forløbet ikke kunne medregnes til autorisation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring