Gå til indhold

Corona/Covid19-dispensation (9. marts 2020 til 3. oktober 2021)

Psykolognævnet er opmærksom på de udfordringer, der som følge af Corona/Covid19-situationen kan være i relation til den praktiske uddannelse til autorisation. Psykolognævnet har derfor besluttet at give en generel dispensation fra nedenstående regler i retningslinjerne.

Dispensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Konfrontationstimer:

Psykologer, der tilbyder teknologiunderstøttet konfrontationstimer fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021, kan få alle timerne medregnet til den praktiske uddannelse, så længe der er tale om udredning og intervention i overensstemmelse med Psykolognævnets regler og praksis.

Dispensationen gælder for konfrontationstimer, der er afholdt på både video og telefon i perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021 gælder dispensationen kun for konfrontationstimer afholdt på video.

Dokumentation for konfrontationstimer

  • Konfrontationstimer holdt ansigt til ansigt med klienter skal dokumenteres på blanketten Arbejdsforhold - ansat.

Det kan derfor være nødvendigt at dokumentere samme arbejdsforholdsperiode på tre forskellige blanketter, hvis man har holdt konfrontationstimer ansigt til ansigt med klienter og holdt konfrontationstimer over video og/eller telefon i samme arbejdsforhold. 

Fjernsupervision:

Antallet af fjernsupervisionstimer

Der er i perioden fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021 mulighed for at få medregnet op til 80 timers fjernsupervision frem for de sædvanlige 40 timer. Det er fortsat et krav, at de øvrige krav til supervisionen skal overholdes.

Dispensationen gælder for supervisionstimer, der er afholdt på både video og telefon i perioden fra den 9. marts 2020 til den 1. april 2021.

Fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021 gælder dispensationen kun for supervisionstimer afholdt på video.

Kravet om forudgående ansigt til ansigt supervision

Der dispenseres fra reglen om forudgående ansigt til ansigt supervisionstimer, inden fjernsupervisionen påbegyndes.

Dispensationen gælder for fjernsupervision, der er påbegyndt i dispensationsperioden, det vil sige fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Kravet om minimumstimetal

Der dispenseres også fra reglen om, at et fjernsupervisionsforløb skal have været på minimum 10 timer for at kunne medregnes til autorisation. Supervisionsforløbet skal dog minimum være på 5 supervisionstimer inkl. eventuel forudgående ansigt til ansigt supervision. For så vidt angår gruppesupervision er det det omregnede timetal, der lægges til grund.

Dispensationen gælder for fjernsupervision, der er påbegyndt i dispensationsperioden, det vil sige fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Øvrige krav, der fortsat skal være overholdt

Det er fortsat et krav, at de øvrige krav til supervisionen skal overholdes. Det er fortsat ikke muligt at medregne fjernsupervision i grupper med mere end 4 supervisander.

Dokumentation for fjernsupervision

De fjernsupervisionstimer, der er modtaget i dispensationsperioden, dokumenteres på den sædvanlige blanket for supervisionsforløb, som allerede indeholder punkter til brug for dokumentation for fjernsupervisionstimer. (pkt. 8 + 9).  Det bemærkes, at man ved underskrift på blanketten står inde for, at der ikke er medtaget eventuel fjernsupervision over telefon i perioden fra den 2. april 2021 til den 3. oktober 2021. Blanketten findes her: Supervision

Sidst opdateret 04.10.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring