Du kan ikke klage over alt

Ikke alle sager er egnet til at blive behandlet i Ligebehandlingsnævnet. Det er for eksempel tilfældet, hvis en sag falder uden for nævnets kompetence. Du finder her eksempler på nogle af de klager, som sekretariatet må afvise.

Værnepligten gælder kun for mænd

Det følger af Grundlovens § 81, at "enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver".  Grundloven kan kun ændres ved folkeafstemning. Grundloven er den øverste af de danske love, og kan ikke tilsidesættes af andre love. Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle klager, der handler om, at værnepligten kun gælder for mænd.

Se j.nr. 2500001-09

Børne- og ungeydelsen udbetales til barnets mor

Det falder uden for nævnets kompetence at træffe afgørelse om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til moderen.
Dette skyldes, at bestemmelse herom er fastsat ved lov, og at det tilkommer den danske lovgivningsmagt som enekompetent at fastsætte regler på dette område.

Se j.nr. 7100175-13

Forskellige fysiske krav til kvinder og mænd inden for Politiet

Ligebehandlingsnævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Politiets vurdering af, at det er saglige krav, der begrunder de forskellige fysiske krav til mænd og kvinder ved optagelsen og i det efterfølgende forløb til jobbet som polititjenestemand. Der er derfor ikke tale om forskelsbehandling i strid med reglerne om ligebehandling.

Se j.nr. 7100229-12

Forskellige priser baseret på alder uden for arbejdsmarkedet

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klager om aldersdiskrimination uden for arbejdsmarkedet. Det inkluderer klager om tilbud om varer- og tjenesteydelser, der kan fås med rabat, hvis man er i en særlig aldersgruppe. Udtrykket 'uden for arbejdsmarkedet' omfatter alle forhold, der ikke omhandler ansættelsesmæssige forhold. Du kan derimod godt klage over diskrimination i forbindelse med ansættelse, jobannoncer, afskedigelser og lignende.

Sidst opdateret 22.12.2017