Trossamfunds indsamlinger

Offentlige indsamlinger skal anmeldes.

Pengesedler i nærbillede

Alle indsamlinger skal som udgangspunkt anmeldes til Indsamlingsnævnet. Visse organisationer, der er godkendt af skatteministeren, vil dog kunne foretage indsamlinger uden anmeldelse. Det kræver dog, at de har fået en forhåndsgodkendelse.

Indsamlinger, der finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, skal ikke anmeldes til Indsamlingsnævnet. Det er dog et krav, at det er trossamfundet selv eller mødearrangøren, der samler ind. Indsamling vil altså ikke kunne foretages af andre deltagere i mødet på eget initiativ.

Reglen gælder for alle indsamlinger, der foretages af et trossamfund, uanset om det er anerkendt eller godkendt som trossamfund.

Det er også en betingelse, at indsamlingen kun finder sted ved det pågældende møde. Finder indsamlingen sted som led i en større offentlig indsamling, gælder de almindelige regler i lov om indsamling m.v. 

Regler for indsamlinger på Indsamlingsnævnet hjemmeside.

Sidst opdateret 02.03.2015