Trossamfunds ansøgning om vielsesbemyndigelse

Et anerkendt eller godkendt trossamfund kan ansøge om at få lov til at gifte folk.

røde hjerter

Religiøse forkyndere fra anerkendte og godkendte trossamfund kan få lov til at vie par (vielsesbemyndigelse).

Hvis et trossamfund har få medlemmer og få vielser om året, skal I ansøge om tilladelse for hver vielse. Hvis I har mange vielser, kan I ansøge om en stående vielsesbemyndigelse. Det betyder, at I ikke skal ansøge for hver vielse.

Det er Kirkeministeriet, som tager stilling til jeres ansøgning. 

Læs mere om ansøgning om vielsesbemyndigelse og find ansøgningsskema og vejledning.

Sidst opdateret 14.07.2015