Navne

Alle skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun et efternavn. Du skal sørge for, at dit barn har mindst et fornavn og et efternavn, inden det er fyldt seks måneder.

""

Hvordan søger du om navngivning eller navneændring?

Hvis du ønsker at navngive dit barn eller ændre navn, skal du sende en ansøgning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i dit bopælssogn, eller til personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk. 

Personregisterføreren (sognet eller i Sønderjylland kommunen) besvarer spørgsmål om selve ansøgningen.

Hvis et barn, der er født uden for de sønderjyske landsdele, skal navngives ved dåb, kan ansøgning indgives mundtligt til præst eller personregisterfører.

Hvis særlige forhold gør, at du ikke kan anvende digital selvbetjening, bestemmer personregisterføreren, hvordan ansøgning indgives.

Du kan læse meget mere om digital selvbetjening, ansøgning, blanketter og erklæringer i punkt 2.1 i Vejledning om navne. 

Vejledning om navne

Gebyr

Det koster 490 kr. i 2018 at søge om navneændring. Gebyret reguleres 1. januar hvert år. Sagsbehandling begynder ikke, før gebyret er betalt.

Ankestyrelsens rolle

Hvis personregisterføreren eller Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om navn, kan du klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til myndigheden, der har truffet afgørelsen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 06.02.2018