Kulturer, der anvender kønsbestemte endelser på efternavne

Efter navneloven er det muligt at tage et efternavn, som ansøgeren har ret til, med kønsbestemt endelse, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Nedenfor finder du en liste over lande, der tillader kønsbestemte endelser på efternavne. Listen anvendes ved behandling af sager efter navnelovens § 4, stk. 1, nr. 6. Listen er ikke udtømmende.

Azerbaijan

 • Kvinde: -a

Bulgarien

 • Mand: -ov
 • Kvinde: -a, -ova

Grækenland

 • Mand: -is
 • Kvinde: -ou, -u, -i

Letland

 • Mand: -s, -eks, -is
 • Kvinde: -a, -ece, - e 

Litauen

 • Mand: - as,  -is,  -ys, - us, -a, -ė, -ia, -ja, -jus,-ius
 • Kvinde: - ene,  - ienė,  - uvienė, -ė
 • Datter:  -aite,  -yte,  -utė
 • Søn: -as, -is, -ys, -us, -jus, -ius

Makedonien

 • Mand: -i
 • Kvinde: -a

Polen

 • Mand: - i
 • Kvinde: -a

Rusland og Ukraine

 • Mand: - i, -y, -iy, -ov, -off
 • Kvinde: -a, -ova
 • Søn: -ovisj, -ovich
 • Datter: -ovna, –a, -ova

Tjekkiet

 • Mand: -il, -a
 • Kvinde: -ova

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/04 2019

Sidst opdateret 01/04 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk