Bidragsafgørelse fra nordisk land

Det er Gældsstyrelsen, der opkræver bidrag, der er fastsat i nordiske afgørelser.

Opkrævning af bidrag i Danmark

Den nordiske inddrivelseskonvention gælder i Danmark. Det betyder, at Danmark anerkender og fuldbyrder afgørelser om bidrag, der er truffet i Finland, Sverige, Norge og Island, på samme måde som afgørelser, der er truffet i Danmark.

Gældsstyrelsen opkræver bidrag, der er fastsat i nordiske afgørelser.

Gældsstyrelsen kan opkræve bidrag i disse tilfælde:

 • Bidragsmodtageren bor i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren bor i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren har værdier (aktiver) i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren får udbetalt løn i Danmark.

Sagsforløbet i en sag om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Hvor skal bidragsmodtageren henvende sig?

Bidragsmodtageren eller den relevante udenlandske myndighed skal sende en anmodning om opkrævning og inddrivelse til Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsens opgaver i hovedtræk:

 • Opkræve bidraget hos bidragsbetaleren 
 • Lave evt. aftaler om afdrag.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler

Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender Gældsstyrelsen sagen til inddrivelse.

Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive et bidrag:

 • Lønindeholdelse 
 • Udpantning 
 • Modregning.

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser, for eksempel om bidragets størrelse eller eksistens, skal Gældsstyrelsen sende sagen til Statsforvaltningen, som træffer afgørelse i sagen.

Statsforvaltningens opgaver i hovedtræk:

 • Indhente evt. manglende oplysninger 
 • Tage stilling til indsigelserne fra bidragsbetaleren.

Klageadgang

Både bidragsmodtageren og bidragsbetaleren kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsen. Bidragsbetaleren kan klage over Gældsstyrelsens afgørelse til Landsskatteretten. Handler klagen om en udpantning, skal fogedretten behandle klagen.

Opkrævning og inddrivelse i udlandet

Bor bidragsmodtageren i Danmark, og bor bidragsbetaleren i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er det Gældsstyrelsen, der opkræver et bidrag. Resulterer opkrævningen ikke i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender Gældsstyrelsen sagen til inddrivelse i udlandet.

Spørgsmål om reglerne

Hvis du har spørgsmål om reglerne om opkrævning eller om den nordiske inddrivelseskonvention, kan du henvende dig til Ankestyrelsen. Hvis du har spørgsmål om reglerne om inddrivelse, kan du henvende dig til Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsens hjemmeside

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17/11 2020

Sidst opdateret 17/11 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring