Bidragsafgørelse fra nordisk land

Det er SKAT International Inddrivelse, der opkræver bidrag, der er fastsat i nordiske afgørelser.

Opkrævning af bidrag i Danmark

Den nordiske inddrivelseskonvention gælder i Danmark. Det betyder, at Danmark anerkender og fuldbyrder afgørelser om bidrag, der er truffet i Finland, Sverige, Norge og Island, på samme måde som afgørelser, der er truffet i Danmark.

SKAT International Inddrivelse opkræver bidrag, der er fastsat i nordiske afgørelser.

SKAT International Inddrivelse kan opkræve bidrag i disse tilfælde:

 • Bidragsmodtageren bor i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren bor i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren har værdier (aktiver) i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren får udbetalt løn i Danmark.

Sagsforløbet i en sag om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Hvor skal bidragsmodtageren henvende sig?

Bidragsmodtageren eller den relevante udenlandske myndighed skal sende en anmodning om opkrævning og inddrivelse til SKAT International Inddrivelse.

SKAT International Inddrivelses opgaver i hovedtræk:

 • Opkræve bidraget hos bidragsbetaleren 
 • Lave evt. aftaler om afdrag.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler

Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender SKAT International Inddrivelse sagen til SKAT, som inddriver bidraget.

SKAT’s muligheder for at inddrive et bidrag:

 • Lønindeholdelse 
 • Udpantning 
 • Modregning.

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser, for eksempel om bidragets størrelse eller eksistens, skal SKAT International Inddrivelse sende sagen til Statsforvaltningen, som træffer afgørelse i sagen.

Statsforvaltningens opgaver i hovedtræk:

 • Indhente evt. manglende oplysninger 
 • Tage stilling til indsigelserne fra bidragsbetaleren.

Klageadgang

Både bidragsmodtageren og bidragsbetaleren kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsen. Bidragsbetaleren kan klage over SKAT's afgørelse til Landsskatteretten. Handler klagen om en udpantning, skal fogedretten behandle klagen.

Opkrævning og inddrivelse i udlandet

Bor bidragsmodtageren i Danmark, og bor bidragsbetaleren i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er det SKAT International Inddrivelse, der opkræver et bidrag. Resulterer opkrævningen ikke i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender SKAT International Inddrivelse sagen til inddrivelse i udlandet.

Spørgsmål om reglerne

Hvis du har spørgsmål om reglerne om opkrævning eller om den nordiske inddrivelseskonvention, kan du henvende dig til Ankestyrelsen. Hvis du har spørgsmål om reglerne om inddrivelse, kan du henvende dig til SKAT.

Skat.dk

Sidst opdateret 27.11.2018