Bidragsafgørelse fra Haagerkonventionsland

Hvis en bidragsafgørelse er truffet i et land, der har tiltrådt den såkaldte Haagerkonvention – så er det Statsforvaltningen, der kan tage stilling til, om der kan ske opkrævning og inddrivelse af bidraget i Danmark

Opkrævning og inddrivelse i Danmark

Haagerkonventionerne om underholdspligt fra 1958 og 1973 gælder her i Danmark. Det betyder, at Danmark anerkender en afgørelse om underholdsbidrag, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af konventionerne, hvis afgørelsen opfylder konventionens betingelser for anerkendelse og fuldbyrdelse (inddrivelse). Anerkendte afgørelser kan opkræves og inddrives i Danmark.

Haagerkonventionen af 1958 omfatter børnebidrag, mens Haagerkonventionen af 1973 ud over børnebidrag også omfatter ægtefællebidrag og visse andre former for bidrag.

Liste over Haagerkonventionslandene.

Visse lande har taget forbehold for deres deltagelse i konventionerne. Disse forbehold kan have betydning for sagsbehandlingen.

Konventionen fra 1973 på engelsk på Haagerkonferencens hjemmeside, hcch.net

Konventionen fra 1958 på fransk på Haagerkonferencens hjemmeside, hcch.net

Statsforvaltningen tager stilling til, om en afgørelse kan anerkendes i Danmark. Det gælder i disse tilfælde:

 • Bidragsmodtageren bor i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren bor i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren har værdier (aktiver) i Danmark. 
 • Bidragsbetaleren får udbetalt løn i Danmark.

Sagsforløbet i en sag om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Hvor skal bidragsmodtageren henvende sig?

Bidragsmodtageren kan sende en anmodning om anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse direkte til Statsforvaltningen eller gennem Ankestyrelsen, der er centralmyndighed for de to konventioner.

Statsforvaltningens opgaver i hovedtræk:

 • Indhente evt. manglende oplysninger 
 • Tage stilling til, om afgørelsen opfylder den pågældende Haagerkonventions betingelser for anerkendelse og fuldbyrdelse i Danmark 
 • Opgøre kravet på bidrag 
 • Give bidragsbetaler mulighed for at komme med indsigelser mod bidragskravet 
 • Sende sagen til opkrævning hos Gældsstyrelsen, hvis betingelserne for anerkendelse og fuldbyrdelse er opfyldt.

Gældsstyrelsen opkræver bidrag, der er fastsat i en anerkendt afgørelse fra et Haagerkonventionsland.

Gældsstyrelsens opgaver i hovedtræk:

 • Opkræve bidraget hos bidragsbetaleren 
 • Lave evt. aftaler om afdrag.

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser om bidragets størrelse og eksistens, sender Gældsstyrelsen sagen til Statsforvaltningen, som træffer afgørelse om indsigelserne.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler bidraget, sender Gældsstyrelsen sagen til inddrivelse.

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive et bidrag:

 • Lønindeholdelse 
 • Udpantning 
 • Modregning.

Klageadgang

Både bidragsmodtageren og bidragsbetaleren kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsen. Bidragsbetaleren kan klage over Gældsstyrelsens afgørelse til Landsskatteretten. Handler klagen om en udpantning, skal fogedretten behandle klagen.

Opkrævning og inddrivelse i udlandet

Bor bidragsmodtageren i Danmark, og bor bidragsbetaleren i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er det Gældsstyrelsen, der opkræver bidraget. Hvis bidragsbetaleren ikke betaler bidraget, sender Gældsstyrelsen sagen til inddrivelse i udlandet.

Spørgsmål om reglerne

Hvis du har spørgsmål om reglerne om opkrævning eller om Haagerkonventionerne, kan du henvende dig til Ankestyrelsen. Hvis du har spørgsmål om reglerne om inddrivelse, kan du henvende dig til Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsens hjemmeside

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 14/12 2018

Sidst opdateret 14/12 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring