Bidragsafgørelse fra FN-konventionsland

Hvis et bidrag er fastsat i en afgørelse fra et FN-konventionsland – skal en anmodning om opkrævning sendes til Statsforvaltningen.

Opkrævning af bidrag

FN-konventionen om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet gælder i Danmark. Konventionen betyder ikke, at Danmark skal anerkende og fuldbyrde afgørelser, der er truffet i et FN-konventionsland. Den betyder dog, at Danmark skal lette opkrævningen og inddrivelsen af bidraget ved hjælp af dansk lovgivning.

Liste over FN-konventionslande

Det er Statsforvaltningen, der opkræver bidrag fastsat i en afgørelse fra et FN-konventionsland.

Statsforvaltningen kan opkræve bidrag i disse tilfælde:

  • Bidragsmodtageren bor i Danmark. 
  • Bidragsbetaleren bor i Danmark. 
  • Bidragsbetaleren har værdier (aktiver) i Danmark. 
  • Bidragsbetaleren får udbetalt løn i Danmark.

Sagsforløbet i en sag om opkrævning af bidrag

Hvor skal bidragsmodtageren henvende sig?

Bidragsmodtageren skal henvende sig til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningens opgaver i hovedtræk:

  • Opkræve bidraget hos bidragsbetaleren 
  • Lave evt. aftale om afdrag.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler

Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, skal bidragsmodtagerens henvendelse om opkrævning betragtes som en anmodning om at få fastsat bidrag efter dansk ret.

Hvis Statsforvaltningen fastsætter bidrag, skal Statsforvaltningen sende sagen til Udbetaling Danmark, som herefter står for opkrævningen af bidraget.

Afgørelse fra et ikke-konventionsland

Danmark er kun forpligtet til at anerkende bidragsafgørelser fra lande, der er med i en af de konventioner m.v., som Danmark har tiltrådt.
Hvis afgørelsen er fra et land, der ikke har tiltrådt nogen af konventionerne m.v., kan bidragsmodtageren henvende sig til Statsforvaltningen om fastsættelse af bidrag efter dansk ret.

Bidrag på statsforvaltningen.dk

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 27/11 2018

Sidst opdateret 27/11 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring