Udenlandske afgørelser om bidrag

Gældsstyrelsen opkræver og inddriver bidrag i Danmark, når det drejer sig om udenlandske afgørelser om bidrag.

Hvis en bidragsbetaler ikke betaler et aftalt eller et fastsat bidrag, kan forskellige danske myndigheder opkræve og inddrive bidraget.

Når en bidragsbetaler skal betale bidrag på baggrund af en udenlandsk afgørelse, er det Gældsstyrelsen, der opkræver og inddriver bidraget i Danmark.

Gældsstyrelsen kan dog kun opkræve og inddrive bidrag, der er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.

Sidst opdateret 13.12.2018