Lovgivning om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Her på siden har vi samlet lovgivning om opkrævning og inddrivelse af bidrag.

 

Love: Opkrævning

Bidragsopkrævningsloven > retsinformation.dk

Love: Inddrivelse

Inddrivelsesloven > retsinformation.dk

Bekendtgørelser: Opkrævning

Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning > Retsinformation 

Bekendtgørelse om anvendelse af underholdspligtforordningen > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om gennemførelse af underholdspligtforordningen > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelser: Opkrævning af bidrag

Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om bemyndigelse af SKAT, Syddanmark, til formidling af anmodninger om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet > retsinformation.dk

Vejledninger: Opkrævning

Opkrævningsvejledningen > retsinformation.dk

Vejledning om inddrivelse af udenlandske bidragskrav i Danmark efter underholdspligtforordningen > retsinformation.dk (fremstår historisk men er fortsat gældende 20/12-18)

Vejledning om inddrivelse af danske bidrag i udlandet > retsinformation.dk

Vejledning om fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller Grønland > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Konventioner

Underholdspligtforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt > eur-lex.europa.eu

Ændringer i konventionen af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag, bekendtgørelse nr. 13 af 4. april 2002 på retsinformation.dk

Luganokonventionen af 1988; konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager på eur-lex.europa.eu

EF-domskonventionen; konvention af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, bekendtgørelse nr. 724 af 22. oktober 1986 på retsinformation.dk

Lovbekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område - retsinformation.dk

FN-konventionen; konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, bekendtgørelse nr. 49 af 24. august 1962 på retsinformation.dk

Den nordiske inddrivelseskonvention; nordisk konvention af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag, bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1963 på retsinformation.dk

Haagerkonventionen af 1958; konvention af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn, bekendtgørelse nr. 26 af 1. april 1966 på retsinformation.dk

Haagerkonventionen af 1973; konvention af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt, bekendtgørelse nr. 15 af 22. februar 1988 på retsinformation.dk

Grønland 

Den familieretlige lovgivning i Grønland 

Sidst opdateret 28.01.2019