Lovgivning om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Her på siden har vi samlet al lovgivning om opkrævning og inddrivelse af bidrag.

Formålet med bidragsopkrævningsloven er at sikre, at en bidragsmodtager kan få opkrævet sit bidrag, når bidragsbetaleren ikke har betalt bidraget til tiden. Loven fastlægger, hvilke myndigheder der står for opkrævningen.

Love: Opkrævning

Bidragsopkrævningsloven > retsinformation.dk

Love: Inddrivelse

Inddrivelsesloven > retsinformation.dk

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love > retsinformation.dk

Se § 31 og § 32.

Se § 31 og § 32.

Gebyrloven > retsinformation.dk

Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) > retsinformation.dk

Se § 13.

Se § 13.

Love: Børne- og ægtefællebidrag

Børnebidragsloven > retsinformation.dk

Ægteskabsloven > retsinformation.dk

Retsvirkningsloven > retsinformation.dk

Love: Forskudsvis udbetaling af bidrag

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag > retsinformation.dk

Se kapitel 3 og 4.

Bekendtgørelser: Opkrævning

Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning > Retsinformation 

Bekendtgørelse om anvendelse af underholdspligtforordningen > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om gennemførelse af underholdspligtforordningen > retsinformation.dk

Bekendtgørelser: Inddrivelse

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige > retsinformation.dk

Bekendtgørelser: Børne- og ægtefællebidrag

Bidragsbekendtgørelsen > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelser: Opkrævning af bidrag

Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om afskaffelse af løbende anmodninger om opkrævning af børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelser: Inddrivelse af bidrag

Cirkulæreskrivelse om bemyndigelse af SKAT, Syddanmark, til formidling af anmodninger om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet > retsinformation.dk

Vejledninger: Opkrævning

Bidragsinddrivelsesvejledningen > retsinformation.dk

Vejledning om inddrivelse af udenlandske bidragskrav i Danmark efter underholdspligtforordningen > retsinformation.dk

Vejledning om inddrivelse af danske bidrag i udlandet > retsinformation.dk

Vejledning om fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller Grønland > retsinformation.dk

Vejledninger: Børne- og ægtefællebidrag

Bidragsvejledningen > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledninger: Forskudsvis udbetaling af bidrag

Børnetilskudsvejledningen > retsinformation.dk

Se kapitel 7 og 8.

Konventioner

Underholdspligtforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt > eur-lex.europa.eu

Ændringer i konventionen af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag, bekendtgørelse nr. 13 af 4. april 2002 på retsinformation.dk

Luganokonventionen af 2007; konvention af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handlesretlige område, bekendtgørelse nr. 1342 af 10. december 2009 på retsinformation.dk

Luganokonventionen af 1988; konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager på eur-lex.europa.eu

EF-domskonventionen; konvention af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, bekendtgørelse nr. 724 af 22. oktober 1986 på retsinformation.dk

Bruxelles I-forordningen; Rådets forordning (EF) 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område; lov nr. 1563 af 20. december 2006 på retsinformation.dk

FN-konventionen; konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, bekendtgørelse nr. 49 af 24. august 1962 på retsinformation.dk

Den nordiske inddrivelseskonvention; nordisk konvention af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag, bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1963 på retsinformation.dk

Haagerkonventionen af 1958; konvention af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn, bekendtgørelse nr. 26 af 1. april 1966 på retsinformation.dk

Haagerkonventionen af 1973; konvention af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt, bekendtgørelse nr. 15 af 22. februar 1988 på retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Sidst opdateret 27.11.2018