Din sag om familieydelse og/eller bidrag

Du kan klage til Ankestyrelsen over afgørelser om familieydelser og bidrag fra Udbetaling Danmark.

 

Hvad er familieydelser?


Familieydelser er ydelser fra det offentlige – f.eks. børne- og ungeydelsen (børnechecken). Det er Udbetaling Danmark, der administrerer og behandler sager om familieydelser.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler sager om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag. 

Ankestyrelsens rolle


Du kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelse om familieydelser.
Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.
Mens Ankestyrelsen behandler din klage, er det stadig afgørelsen fra Udbetaling Danmark, der gælder.
Dog er det sådan, at hvis du klager over en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, skal du ikke betale boligstøtten tilbage, før Ankestyrelsen har behandlet din klage.

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag.
Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 30/10 2019

Sidst opdateret 30/10 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring