Din sag om familieydelse og/eller bidrag

Du kan klage til Ankestyrelsen over afgørelser om familieydelser og bidrag fra Udbetaling Danmark eller Statsforvaltningen.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Hvad er forskellen på familieydelser og bidrag?


Familieydelser er ydelser fra det offentlige – f.eks. børne- og ungeydelsen (børnechecken). Det er Udbetaling Danmark, der administrerer og behandler sager om familieydelser.

Bidrag handler om forsørgelse af børn eller en tidligere ægtefælle, og er oftest en sag mellem to personer.

Bidrag er f.eks. børnebidrag, uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag. Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om fastsættelse og ændring af bidrag.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler sager om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag. 

Ankestyrelsens rolle


Du kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelse om familieydelser.
Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.
Mens Ankestyrelsen behandler din klage, er det stadig afgørelsen fra Udbetaling Danmark, der gælder.
Dog er det sådan, at hvis du klager over en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, skal du ikke betale boligstøtten tilbage, før Ankestyrelsen har behandlet din klage.

Du kan klage til Ankestyrelsen over Statsforvaltningens afgørelse om børnebidrag eller ægtefællebidrag.
Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag.
Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen over Statsforvaltningens afgørelser i sager om opkrævning af bidrag, der er fastsat i en udenlandsk afgørelse.

Sidst opdateret 01.04.2019