Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Der gælder særlige regler på det familieretlige område i Grønland og på Færøerne.

Grønland og Færøerne er dele af det danske rige. I Grønland er der indført en selvstyreordning, og på Færøerne en hjemmestyreordning. Ordningerne betyder, at Grønland og Færøerne har overtaget den lovgivende og administrative myndighed på en væsentlig del af de sagsområder, som berører borgernes dagligdag.

Familieretten

På det familieretlige område har hverken Grønland eller Færøerne overtaget den lovgivende og administrative myndighed. Danmark samarbejder derfor med Grønland og Færøerne om, hvilken familieretlig lovgivning, der skal gælde i Grønland og på Færøerne.

Familieretlige sager i Grønland og på Færøerne behandles af henholdsvis Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne samt af domstolene, der er en del af det danske domstolssystem.
Rigsombudsmandens afgørelser på det familieretlige område kan normalt påklages til Ankestyrelsen.

Grønland

Den familieretlige lovgivning i Grønland

Se information om den familieretlige lovgivning i Grønland: Rigsombudsmanden.gl

Statsministeriet udsteder "Grønlandsk lovregister", der indeholder en oversigt over lovgivningen for Grønland.

Grønlandsk lovregister på statsministeriet.dk

Love og regler, der gælder for Grønland:

Find love, administrative forskrifter m.v., der er vedtaget af Grønlands Landsting eller udstedt af Grønlands Selvstyre nedenfor.

Grønlandsk lovgivning

Find love, administrative forskrifter m.v. vedtaget af Folketinget eller udstedt af danske myndigheder nedenfor. Anvendelsen af hjemmesiden kræver abonnement. 

Den grønlandske lovsamling

Lovgivning, der kun gælder Grønland, kan ikke findes gennem retsinformation.dk.

Færøerne

Den familieretlige lovgivning på Færøerne

Se den familieretlige lovgivning på Færøerne her.

Love og regler, der gælder for Færøerne:

Den Færøske Lovsamling på logir.fo.

Lovgivning, der kun gælder Færøerne, kan ikke findes gennem retsinformation.dk.

Sidst opdateret 26.10.2018