Udenlandske afgørelser om bidrag

SKAT, Personrestancer, International Inddrivelse opkræver og inddriver bidrag i Danmark, når det drejer sig om udenlandske afgørelser om bidrag.

Hvis en bidragsbetaler ikke betaler et aftalt eller et fastsat bidrag, kan forskellige danske myndigheder opkræve og inddrive bidraget.

Når en bidragsbetaler skal betale bidrag på baggrund af en udenlandsk afgørelse, er det SKAT, Personrestancer, International Inddrivelse, der opkræver og inddriver bidraget i Danmark.

SKAT kan dog kun opkræve og inddrive bidrag, der er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.Hvis bidragsafgørelsen er truffet på grundlag af en bidragssag, der er startet i et af de øvrige EU-lande – undtagen Storbritannien – efter den 18. juni 2011, starter sagen i Ankestyrelsen.

De øvrige sager om opkrævning og inddrivelse af bidrag, der er fastsat i en udenlandsk afgørelse, starter i Statsforvaltningen.

Sidst opdateret 25.11.2013