Eneadoptantgrupper

Eneadoptantgrupper er et tilbud til dig som eneadoptant, hvor du får mulighed for at mødes med andre eneadoptanter og dele og drøfte de særlige udfordringer og glæder livet som eneadoptant har at byde på. Gruppen giver mulighed for at dele og lytte til det, der ellers ikke altid er mulighed for at tale om, og tilbyder et fællesskab med andre, der er i samme situation som dig.

Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere, som også er PAS-rådgivere. Hvert møde vil være en blanding af oplæg fra gruppelederne og samtaler med plads til alt det, I som deltagere er optaget af. Det forventes, at du byder ind og deltager aktivt i gruppen.

Du tilmelder dig vores ventelidte ved at udfylde ansøgningsskemaet her. (link åbner i nyt vindue) (word)

Hvem: Du kan tilmelde dig, hvis du har adopteret et barn som eneadoptant (dvs. alene). Dit barn skal være under 18 år. Du er ikke eneadoptant, hvis du har adopteret sammen med en partner, og I efterfølgende er blevet skilt.

Hvor: Du er velkommen til at tilmelde dig vores venteliste, uanset hvor i landet du bor. Vi opretter og sammensætter grupper ud fra den geografiske placering af personerne på ventelisten - oftest i storbyerne.

Hvornår: Et gruppeforløb består af 8 mødegange, og hvert gruppemøde varer 3 timer. Der afholdes ca. et gruppemøde om måneden med undtagelse af sommerferieperioden. Gruppemødet forsøges lagt på den samme ugedag hver måned og vil være om eftermiddagen. Du forpligter dig til at deltage i samtlige 8 gruppemøder.

Hvor mange: En gruppe har omkring 10 deltagere og derudover deltager begge gruppelederne hver gang.

Individuel samtale før gruppen sammensættes: Du skal deltage i en individuel samtale med gruppelederne, inden du kan optages i en gruppe. Samtalen vil typisk vare ca. en halv time.

Pris: Deltagelse i et gruppeforløb er gratis.

Det med småt
Dit barn må ikke deltage i gruppemøderne uanset alder.

Du må ikke modtage rådgivning hos den PAS-rådgiver, der samtidig er gruppeleder for den gruppe, som du deltager i. Dette gælder kun i den tidsperiode, som gruppeforløbet strækker sig over.

Vi har samlet nogle af de tanker, som du måske går rundt med som eneadoptant lige her. (link åbner i et nyt vindue) (pdf) 

Måske genkender du nogle af disse tanker? Det vigtigste er, at du har lyst til at være med. Gruppelederne vil ved hvert møde lave et mindre oplæg om eksempelvis barnets institutionsliv, tilknytning og andet med udgangspunkt i hvad der formodes at være eneadoptantens perspektiv.

Sidst opdateret 06.11.2017