Gå til indhold

Ferie efter ferieloven

Ferieloven regulerer lønmodtagers og arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med lønmodtagers ferie.

Har du en sag?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Ferieteamet) træffer afgørelse om en lønmodtagers og en arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med feriepenge, der optjenes i et ansættelsesforhold. FerieKonto træffer også afgørelse på visse områder.

Du kan klage over en afgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Ferieteamet) eller FerieKonto til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Du kan klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over afgørelser truffet efter ferieloven.

Vores behandling af din sag.

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig et brev, hvor vi blandt andet spørger dig om, du er medlem af en lønmodtagerorganisation, dvs. en fagforening. Det skal vi vide af hensyn til sammensætningen af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, når der skal træffes afgørelse i din sag.

På baggrund af alle sagens oplysninger bliver den påklagede afgørelse og din klage vurderet af en sagsbehandler.  Sagsbehandleren laver herefter mødeoplæg til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Sagen forelægges derefter for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der træffer afgørelsen i din sag.

Du skal være opmærksom på, at vores afgørelse kan ændres både til fordel og til skade for dig.

Læs mere om Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Du kan læse mere om ferie og ferieloven på Borger.dk

Du kan se ferieloven her.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring