Gå til indhold

Eksempler - indtægt

Her gennemgår vi nogle eksempler om fradrag i ydelsen for ressourceforløb. De skal ses i forlængelse af artiklen.

Lejeindtægt fra udlejning af ejerbolig (andelslejlighed)

Indtægten skal trækkes fra ressourceforløbsydelsen uden fradrag for udgifter, da der ikke er tale om selvstændig virksomhed. Lejeindtægten kan altså ikke reduceres med nødvendige udgifter ved ejerlejligheder, såsom afdrag og renter på prioritetsgæld, forsikringer, ejendomsskat og lignende.

Afgørelsen følger principafgørelse A-12-06.

Ankestyrelsens principafgørelse A-12-06 om beregning af starthjælp - fradrag for indtægter - udlejning - ejerlejlighed - selvstændig virksomhed

Efter vores opfattelse gælder principafgørelsen også for fradrag i ressourceforløbsydelse.

Se også lovbemærkningerne L 53 2012/1 

Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis

Her skal der ske fuldt fradrag for den udbetalte godtgørelse.

Børnetillæg - udbetales i forbindelse med udbetaling af norsk førtidspension

Der skal ikke ske fradrag i ressourceforløbsydelsen for børnetillæg for mindreårige børn. Beløbet skal bruges til børnenes forsørgelse.

Efter reglerne skal der ikke ske fradrag for børns indtægter og indtægter, der vedrører børn.

Løbende udbetalinger fra privattegnede forsikringer

Erstatning for tab af erhvervsevne, invalidepension, invaliderente og bonuskapital.

Når der månedligt bliver udbetalt fra en privat forsikringsordning, er der tale om løbende udbetalinger.

En ydelse anses for at være løbende, selv om der er forskel på beløbenes størrelse. Ydelsen er også løbende, hvis der i perioder bliver efterbetalt ydelser som engangsbeløb.

Løbende udbetalinger bliver anset for indtægt, som skal trækkes fra i ressourceforløbsydelsen krone for krone.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste anses for en indtægt, der træder i stedet for løn.

Fradrag i ressourceforløbsydelsen skal derfor ske efter lønfradragsreglen.

Engangsbeløb fra privattegnede forsikringer

Udbetaling fra afdød ægtefælles ratepension.

Udbetaling af engangsbeløb anses som formue, som ikke har betydning for størrelsen af den udbetalte ydelse. Det følger af praksis om kontanthjælp og ressource- og jobafklaringsforløb.

Lønindtægt fra ansættelsesforhold, som var stoppet før jobafklaringsforløbet

Fradrag i ressourceforløbsydelsen for lønindtægten skal ske efter den lempelige fradragsregel.

Lønindtægt fra ansættelsesforhold, som er begyndt før jobafklaringsforløbet

Der skal ske fuldt fradrag for lønindtægten, så længe borgeren er ansat i dette job.

Arbejdsløshedsdagpenge fra a-kasse

Fradrag i ressourceforløbsydelsen sker efter lønfradragsreglen med 30 % - 55 %. Det sker, fordi arbejdsløshedsdagpenge er erstatning for tabt arbejdsindtægt. Dermed er den sidestillet med en lønindtægt.

Lønsikringssum fra privat forsikringsselskab (arbejdsløshed og sygdom)

Forsikringen betaler pengene til borgeren, fordi borgeren har et tab af arbejdsindtægt. Derfor sidestilles udbetalingen med lønindtægt. Fradrag i ressourceforløbsydelsen skal derfor ske efter lønfradragsreglen med 30 % - 55 %.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring