Gå til indhold

Eksempler - ferie

Her gennemgår vi nogle eksempler på indtægter, der skal bruges til at holde ferie eller fridage for i forhold til ressourceforløbsydelse. Eksemplerne hænger sammen med artiklen om ressourceforløbsydelsen.

Årligt ferietillæg efter ferieloven

Der sker fradrag i ressourceforløbsydelsen for ferietillæg efter den lempelige lønfradragsregel.

Feriegodtgørelse efter ferieloven, hvor ferien er holdt

Feriegodtgørelse for at holde ferie bliver trukket fra ressourceforløbsydelsen efter lønfradragsreglen.

Frem til den 1. april 2016 skulle fradrag efter reglerne om ressourceforløbsydelse ske efter § 32 i aktivloven. Fra den 1. april 2016 fremgår det direkte af reglerne om ressourceforløbsydelse (§§ 68 a, stk. 4 og 69 j, stk. 11), hvordan der skal ske fradrag for feriegodtgørelse. Fradraget skal dog fortsat ske, når ferien bliver holdt, og fradraget skal ske efter lønfradragsreglen.

Hvordan skal fradraget for feriegodtgørelse efter ferieloven beregnes?

Kommunen kan kun lave fradrag for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. I principafgørelse 68-15 har vi afgjort, at antallet af feriedage skal omregnes til kalenderdage, når kommunen skal vurdere, hvor mange dage en feriegodtgørelse omfatter. Det samme gælder for ressourceforløbsydelse under både ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Ankestyrelsens principafgørelse 68-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - fradrag for feriegodtgørelse - omregning af feriedage

Baggrunden er, at ferie skal holdes med fem dage om ugen. Det står i ferieloven. Det vil sige, at lørdag og søndag ikke indgår i beregningen af ferieugen. I modsætning til det udbetales kontanthjælp og ressourceforløbsydelse for en syv-dages uge.

Det betyder, at fem feriedage, som er optjent efter ferieloven, svarer til syv dages ressourceforløbsydelse.

Fremgangsmåden er, at fradraget sker i det beløb, som svarer til syv dages ressourceforløbsydelse. Beløbet, som borgeren har modtaget i feriegodtgørelse, bliver altså fradraget.

Efter reglerne skal fradraget for feriegodtgørelsen ske efter lønfradragsreglen - 30 % - 55 %. Fordi der kun er fradrag for en procentandel af feriegodtgørelsen, kan ressourceforløbsydelse udbetales samtidig med feriegodtgørelse eller ferietillæg. Det kan ikke ske i forhold til kontanthjælp.

Feriegodtgørelse efter ferieloven, hvor ferien ikke er holdt

Hvis borgeren ikke har holdt ferie, skal feriegodtgørelse efter ferieloven ikke trækkes fra i ressourceforløbsydelsen.

Ankestyrelsen er af den opfattelse, at der hverken forud for eller efter den 1. april 2016 er hjemmel til at trække feriegodtgørelsen fra, når ferien ikke bliver holdt.

Reglerne om fradrag for feriegodtgørelse findes (også efter den 1. april 2016) i særskilte regler, aktivlovens §§ 68 a, stk. 4, og 69 j, stk. 11.

Fradrag for indtægt og fradrag for lønindtægt findes i andre regler, §§ 68 a, stk. 1 og 2, og 69 j, stk. 5 og 9.

Feriegodtgørelse og kontanthjælp

Principafgørelse 67-15 handler om kontanthjælp og brugen af § 32 i aktivloven om fradrag for feriegodtgørelse, når ferien ikke er holdt. 

Efter principafgørelsen kan § 32 ikke bruges i situationen, hvor ferien ikke er holdt.  § 32 handler nemlig om feriegodtgørelse for afholdt ferie.

Når borgeren ikke har holdt ferie, sker fradraget i kontanthjælp for feriegodtgørelse efter indtægtsreglen i aktivlovens § 30.

Denne principafgørelse kan ikke bruges på ressourceforløbsydelse. Her kan kommunen nemlig ikke lave fradrag for feriegodtgørelse, når ferien ikke er afholdt.

Hvorfor er der ikke hjemmel til at fradrage for feriegodtgørelse i ressourceforløbsydelsen, når ferien ikke er afholdt?

Forskellen i forhold til kontanthjælp ligger i, at feriegodtgørelse ikke er ”klassificeret” som løn i § 32, som bruges ved fradrag i kontanthjælp for feriegodtgørelse, når ferien er afholdt. Derfor er der for kontanthjælp mulighed for at lave fradrag efter indtægtsreglen i § 30, når ferien ikke holdes.

Den mulighed er der ikke, når det gælder fradrag i ressourceforløbsydelse. Det skyldes ordlyden af bestemmelserne om fradrag for feriegodtgørelse i ressourceforløbsydelse.

1) Efter fradragsreglerne om ressourceforløb skal feriegodtgørelsen, trækkes fra, når borgeren holder ferien. I fradragsreglerne er kun nævnt feriegodtgørelse for afholdt ferie. Fradragsreglerne kan derfor ikke bruges på feriegodtgørelse udbetalt, uden at ferien ikke er afholdt.

2) Samtidig er det bestemt, at fradrag i ressourceforløbsydelse for feriegodtgørelse skal ske efter lønfradragsreglen. Man kan sige, at feriegodtgørelsen i bestemmelserne ”sidestilles” med løn.

Fradrag skal ske efter lønfradragsreglen

Det er vores opfattelse, at der i fradragsreglerne må anses for gjort op med, på hvilken måde, der skal ske fradrag for feriegodtgørelse, hvis der skal ske fradrag. Fradrag skal ske efter lønfradragsreglen.

Udbetalt feriegodtgørelse vurderes på samme måde, hvad enten borgeren holder ferie eller ej.

Da det er bestemt, at feriegodtgørelse skal fradrages efter lønfradragsreglen, er det ikke muligt at bruge de almindelige fradragsregler for indtægt i §§ 68 a, stk. 1 og § 69 j, stk. 5, når ferien ikke holdes.

Konklusion - feriegodtgørelse efter ferieloven, hvor ferien ikke er holdt

Der er ikke mulighed for i forhold til ressourceforløbsydelse at bruge reglerne om fradrag for indtægt, når borgeren får udbetalt feriegodtgørelse uden at afholde ferien.

Fradragsreglerne, som handler om feriegodtgørelse, omtaler kun fradrag for feriegodtgørelse, når ferien holdes.

Der må anses for gjort op med, både hvornår der skal ske fradrag for feriegodtgørelse og hvordan:

Fradrag for feriegodtgørelse skal ske efter lønfradragsreglen og kun, når ferien er holdt.

Reglerne giver ikke mulighed for at foretage fradrag i ressourceforløbsydelsen for feriegodtgørelse, når ferien ikke holdes.

Udbetaling af 6. ferieuge (feriefridage)

Den 6. ferieuge er ikke en rettighed efter ferieloven, men følger af overenskomst. Der er tale om en indkomst, der træder i stedet for løn.

Indtægt fra 6. ferieuge sidestilles med løn. Indtægten skal derfor trækkes fra efter lønfradragsreglen, 30 % - 55 %.  Her betyder det ikke noget, om ferien bliver holdt eller ej.  Det er ikke den samme regel, som regulerer fradrag for feriegodtgørelse efter ferieloven og fradrag for feriefridage efter overenskomst.

Udbetaling af optjente flekstimer

Flekstimer er ikke optjent efter ferieloven. Muligheden for at optjene flekstimer følger af overenskomst eller aftale. Denne indtægt sidestilles med lønindtægt, og der skal kommunen bruge lønfradragsreglen, 30 % - 55 %.

Udbetaling af opsparing på en fritvalgskonto

Når en borger har en fritvalgskonto hos sin arbejdsgiver, indsætter arbejdsgiver ved hver lønkørsel et bidrag på kontoen til opsparing af løn til brug på for eksempel overenskomstmæssige fridage og ekstra fridage.

En sådan indtægt sidestilles med lønindtægt og skal fradrages efter lønfradragsreglen, 30 - henholdsvis 55 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring