Sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager

Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på 3 til 9 måneder alt efter, hvilken sagstype der er tale om.

Ankestyrelsen behandler cirka 13.000 arbejdsskadesager om året.

Vores sagsbehandlingstid er omkring 9 måneder i de fleste af sagerne. Der er dog visse sager, som vi forsøger at behandle i løbet af 3 måneder.

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, sender vi et brev til sagens parter om sagens behandling hos os. 

Sagens parter under Klage i arbejdsskadesager

Vi skriver i brevet, om du kan forvente en sagsbehandlingstid på 3 eller 9 måneder. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. 

Hvorfor er der forskel på sagsbehandlingstiden i sagerne?

Det er Ankestyrelsens holdning, at det ikke er rimeligt, at du skal gå og vente på en afgørelse i meget lang tid, hvis du hurtigt kan få et resultat.

Vi sorterer derfor sagerne i forskellige sagskategorier.

Vi vurderer, hvilken sagskategori din sag skal placeres i på baggrund af vores erfaringer med forskellige sagstyper.

Hvilke sager har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3 måneder?

Sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3 måneder er sager, som Ankestyrelsen bør behandle først af hensyn til tilskadekomne. 

Ankestyrelsen behandler en sag først af hensyn til tilskadekomne, når

• tilskadekomne lider af en livstruende sygdom. Årsagen er, at der er en risiko for, at den godtgørelse eller erstatning, som tilskadekomne har ret til, ikke kan udbetales i tide
• tilskadekomne har fået tilkendt godtgørelse eller erstatning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men ikke kan få pengene udbetalt, fordi arbejdsgivers forsikringsselskab har klaget
• tilskadekomne har fået en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sat revision i sagen.

Hvis det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der har klaget, kan du spørge, om forsikringsselskabet vil betale et beløb i forskud.

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på 9 måneder?

De øvrige sager har en sagsbehandlingstid på 9 måneder.

I de øvrige sager vil der ofte være mange bilag, som Ankestyrelsen skal gennemgå.

I mange tilfælde vil der også være behov for, at vi spørger en lægekonsulent til råds.

Sidst opdateret 01.07.2016