Gå til indhold

Sagsbehandlingstiden

Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på 6 til 8 måneder alt efter, hvilken sagstype der er tale om.

Ankestyrelsen behandler cirka 13.000 arbejdsskadesager om året.

Vores sagsbehandlingstid er omkring 8 måneder i de fleste af sagerne. Der er dog visse sager, vi forsøger at afslutte, inden der er gået 6 måneder.

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når Ankestyrelsen får en klage, sender vi et brev til sagens parter om sagens behandling hos os. 

Vi skriver i brevet, om du kan forvente en sagsbehandlingstid på 6 eller 8 måneder. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. 

Hvorfor er der forskel på sagsbehandlingstiden i sagerne?

Det er vores holdning, at det ikke er rimeligt, at du skal gå og vente på en afgørelse i lang tid, hvis du hurtigt kan få et resultat.

Vi sorterer derfor sagerne i forskellige sagskategorier.

Vi vurderer, hvilken sagskategori din sag skal placeres i, ud fra vores erfaringer med forskellige sagstyper.

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på 6 måneder?

Der er nogle sager, vi af hensyn til tilskadekomne forsøger at afslutte indenfor 6 måneder. 

Ankestyrelsen behandler en sag først af hensyn til tilskadekomne, når: 

  • tilskadekomne lider af en livstruende sygdom. Årsagen er, at der er en risiko for, at den tilskadekomne ikke kan få udbetalt en eventuel godtgørelse eller erstatning i tide
  • der bliver klaget over afslag på erstatning for tab af forsørger
  • tilskadekomne har fået tilkendt godtgørelse eller erstatning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men ikke kan få pengene udbetalt, fordi arbejdsgivers forsikringsselskab har klaget
  • det er en veteransag.

Hvis din arbejdsgivers forsikringsselskab har klaget, kan du spørge, om forsikringsselskabet vil betale et beløb i forskud.

Hvilke sager har en sagsbehandlingstid på 8 måneder?

De øvrige sager har en sagsbehandlingstid på 8 måneder.

I de øvrige sager vil der ofte være mange bilag, som Ankestyrelsen skal gennemgå.

I mange tilfælde vil der også være behov for, at vi spørger en lægekonsulent til råds.

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring