Afgørelser

Ankestyrelsen offentliggør løbende principafgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. En principafgørelse er en bindende retskilde, som blandt andet kommunerne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal bruge ved afgørelser i lignende sager.

Principmeddelelser

Det er Ankestyrelsen, som vurderer, om en afgørelse er så principiel eller generel, at den skal udsendes som en Principafgørelse. En Principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.
Sidst opdateret 29.06.2018