Historiske tal

Ankestatistik fra de tidligere beskæftigelsesankenævn og de tidligere sociale nævn.

Statistikken belyser afgørelser i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn i Statsforvaltningerne. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde, geografi samt på omgørelsesprocent, gennemsnitlig sagsbehandlingstid og afgjorte sager pr. 10.000 indbyggere.