Kvartalstal

Her kan du se statistik over klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Statistikken belyser Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune.