Hvornår rejser tilsynet en sag?

Der kan være forskellige grunde til, at tilsynet rejser en sag.

Det er tit henvendelser fra borgere, der får tilsynet til at overveje, om der er anledning til at rejse en sag.

Tilsynet kan også tage sager op af egen drift. Det kan ske ud fra omtale i blandt andet medierne.  

Tilsynet får tit henvendelser fra kommuner og regioner, der beder om en vejledende udtalelse. Typiske spørgsmål er, om en kommunes eventuelle beslutning efter tilsynets opfattelse vil være ulovlig.

Tilsynet beslutter selv, om der er anledning til at rejse en sag. Det afgørende er, om det har væsentlig betydning, at Ankestyrelsen som statens tilsyn med kommuner og regioner tager sagen op til behandling. 

Det betyder, at tilsynet kan vælge at lade være med at gå ind i en sag.

Sidst opdateret 18.07.2018