Aktindsigt i kommuner og regioner

Her er der samlet information til kommuner og regioner om, hvordan de skal behandle anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Tilsynet behandler hvert år et stort og stigende antal sager om aktindsigt. Det er sager, hvor en kommune eller en region har afslået aktindsigt helt eller delvist, og ansøgeren klager over afslaget.

I de sager, tilsynet behandler om aktindsigt hos kommuner og regioner. er der tit formelle og materielle fejl i sagsbehandlingen.

Hvis reglerne i offentlighedsloven ikke er overholdt i en sag om aktindsigt, får det også betydning for en eventuel klagesag. Den kræver flere ressourcer, og sagsbehandlingstiden trækker ud.

Kommuner og regioner kan her læse nogle ting, de med fordel kan være opmærksomme på i sager om aktindsigt. De forskellige eksempler er skrevet ud fra tilsynets erfaring med, hvad der kan give problemer i den type sager. 

Se tilsynets brev til kommuner og regioner om aktindsigt

En guide til sager om aktindsigt

Kammeradvokaten har skrevet en guide til sager om aktindsigt. Den består af korte og overskuelige beskrivelser af, hvad myndigheder skal overveje og gøre i behandlingen af sager om aktindsigt.

Se guiden fra Kammeradvokaten 

Sagsbehandlingsfrister

En myndighed skal hurtigst muligt og inden syv dage tage stilling til en aktindsigt igen, når tilsynet sender sagen tilbage til myndigheden og beder den om at genoptage sagen. 

Klagevejledning

Når myndigheden afgør en sag om aktindsigt, skal der være oplysninger om muligheden for at klage og tidsfrister i klagevejledningen. 

Myndigheden skal vejlede om, at en klage over afgørelsen skal sendes til myndigheden. Derefter vurderer myndigheden sagen igen. Det kan føre til en ny vurdering, eller at den første afgørelse bliver fastholdt.

Hvis myndigheden holder fast i afgørelsen, skal myndigheden sende sagen og alle relevante dokumenter til tilsynet. Det skal ske indenfor syv dage, fra klagen er modtaget. 

Det står i § 38, stk. 1, i offentlighedsloven.

Når myndigheden sender sagen

Tilsynet har lavet et skema, som samtidig er en tjekliste for myndighederne, når de sender klagen.

Hent skemaet til at sende klager med

Skemaet er også sendt til alle kommuner og regioner. 

Se brevet, der er sendt sammen med skemaet

Når myndigheden sender en klage over aktindsigt, skal de undtagne oplysninger eller dokumenter sendes med.

Myndigheden skal sende akterne for sig. På den måde kan tilsynet få overblik over, hvilke akter eller oplysninger myndigheden har undtaget i afgørelsen om aktindsigt. 

Se hvordan du sender til tilsynet

Sidst opdateret 16.01.2018