Gå til indhold

Temamødenotat Udlandsophold Tilbagebetaling Sanktion - april 2021.pdf

Sidst opdateret 21.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring