Afsnit 5: Hvordan bliver børn og unge inddraget?

Dette femte afsnit af Ankestyrelsens podcastserie handler om, hvordan børn og unge oplever at blive inddraget, når kommunen iværksætter støtte til dem samt undervejs i deres sagsforløb.

Afsnittet handler om Ankestyrelsens undersøgelse "Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning".

Du kan læse hele undersøgelsen her

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 19.04.2021

Sidst opdateret 19.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring