Gå til indhold

Sociale links

Faglige artikler og undersøgelser om arbejdsmiljø

Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet udsender nyhedsbreve med artikler om afgørelser, som har bred interesse. Sekretariatet udsender dem til alle, der abonnerer på udsendelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Tal og statistik

Tal og statistikker kan ses i Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetninger fra 1999 til 2018.

Om nævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet er en uafhængig forvaltningsmyndighed, som blev oprettet i 1999.

Forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om, hvordan nævnet behandler sagerne.

Klag til nævnet

Nævnet behandler klager over afgørelser fra tre underinstanser. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Udbetaling Danmark og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Markedsføring af sundhedsydelser

Psykolognævnet fører tilsyn med, at alle psykologer overholder de regler, der fremgår af loven om markedsføring af sundhedsydelser. Det vil sige uanset, om psykologen er autoriseret eller ej.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring