Sociale links

Ankestyrelsen fører selv retssager på arbejdsskadeområdet

I kølvandet på regeringens beslutning i 2017 om at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte indkøb af juridiske ydelser, har Ankestyrelsen besluttet selv at føre retssager på arbejdsskadeområdet. Fra januar 2018 og frem til nu har Ankestyrelsen hjemtaget og skal selv møde i 265 ud af 518 retssager på området.

Artikel: Kommuners sponsoraftaler

Ankestyrelsen behandler sager om kommunernes muligheder for at lave sponsoraftaler – senest om Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox – hvad siger reglerne om sponsoraftaler?

Artikel: Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.

Artikel: Kommuners og regioners salg af fast ejendom

Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.

Uenighed mellem kommunerne

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Vejledning om praksis

Her kan kommuner læse om Ankestyrelsens praksis i sager om mellemkommunal uenighed. Vi udbygger siden løbende.

Eksempler - når hjemløse krydser kommunegrænser

Nedenfor har vi samlet nogle eksempler, som belyser, hvad Ankestyrelsen lægger vægt på, når vi tager stilling til, hvilken kommune der har den særlige handlepligt under et ophold på fx herberg.

Skema og vejledning

Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Kommunale serviceindikatorer

Aftalen om Kommunernes økonomi for 2006 igangsatte et tværoffentligt samarbejde om forbedret dokumentation på handicapområdet, ældreområdet og området for udsatte børn og unge.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring