Sociale links

Artikel: Myndigheden skal dokumentere, at et digitalt brev er nået frem
Hvis en borger mener, at et digitalt brev fra en myndighed ikke er nået frem, er det myndigheden, der skal dokumentere, at det er sket. En principafgørelse belyser, hvordan myndigheden kan dokumentere det.
Vores opgaver
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om vores opgaver
Artikel: Ankestyrelsen ændrer og hjemviser en større del af de kommunale klagesager
Ankestyrelsen har den 30. august offentliggjort 2. kvartal af statistikken på klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Her er en status over de vigtigste pointer fra første halvår af 2019.
Artikel: Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven
Ankestyrelsen har siden 1. april 2018 udvidet registreringen af klagesager inden for serviceloven med henblik på at styrke ankestatistikken. Det er sket som en del af satspuljeaftalen.
Artikel: Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018
Ankestyrelsen behandlede cirka 58.000 sager i 2018 – det kan du blandt andet læse i årsopgørelsen for 2018.
Artikel: 2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Ankestyrelsen har afgjort over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.
Artikel: Oprydning i principafgørelser
I 2018 har vi arbejdet med at kortlægge principafgørelser, så vi kan give et bedre overblik over praksis på tværs af vores sagsområder.
Artikel: Ny indgang til myndigheder – vi samler og deler viden
Når Ankestyrelsen hvert år behandler mere end 50.000 sager, får vi en særlig viden, som er vigtig for os at dele; ikke mindst med sagsbehandlere hos vores førsteinstanser. Derfor har vores hjemmeside fået en ny indgang til myndigheder, hvor vi løbende arbejder med at samle vores viden og tilbud om læring.
Artikel: Vi har undersøgt stikprøver af hjemviste sager
Hjemviser Ankestyrelsen for mange sager? Vi har undersøgt 60 tilfældige sager, som vi har hjemvist.
Artikel: Kommuner og andre bør opdatere klagevejledninger
Justitsministeriet er kommet med en ny vejledning om beregning af klagefrister. Ankestyrelsen følger vejledningen og anbefaler, at førsteinstanserne også opdaterer deres klagevejledninger.
Viser 31-40 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 100
Sidst opdateret 17.07.2013