Indberetning - underretninger

Vejledning om indberetning til Danmarks Statistiks underretningsstatistik

Kommunerne er forpligtede til at indberette en række nøgleoplysninger til Danmarks Statistik om de underretninger, de modtager om børn og unge.

Kommunerne skal løbende og senest 4 uger efter modtagelsen af underretning indberette til statistikken.

Senest 4 uger efter opfølgningsaktiviteten er hændt, skal der også indberettes.

Vejledninger og kravspecifikation

Indberetningsskema

Pjece

  • Hvordan indberetter du til underretningsstatistikken (pdf)
Ændring af/glemt adgangskode

Den generelle adgangskode kan ændres/oplyses ved henvendelse til Danmarks Statistik.

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål om indberetningen, så kontakt Danmarks Statistik på  eller telefonnummer 39 17 31 37.


 

Sidst opdateret 25.04.2017