Indberetning - førtidspension

På grund af den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft den 1. januar 2013, er der to indberetningsskemaer for afgørelser i 2013:

• Førtidspension afgjort i 2013, gammel ordning
• Førtidspension afgjort i 2013, ny ordning.

Brug skemaet for gammel ordning, hvis kommunen før den 1. januar 2013 har truffet afgørelse om, at sagen skal behandles som en førtidspensionssag. Alle andre sager skal indberettes i skemaet for ny ordning.

Afgørelser der skal indberettes til Ankestyrelsen:

• Nytilkendelse, frakendelse eller afslag om førtidspension
• Genoptagelse af en sag til ny vurdering, jf. § 20, stk. 1, 2. pkt.
• Genoptagelsessager som følge af praksisændring, domstolsafgørelse eller lignende.
• Remonstrationssager, hvis der træffes en anden afgørelse, som ændrer den tidligere afgørelse.

Bemærk at afgørelsen skal indberettes i det år, kommunen har truffet afgørelsen.

Sager påbegyndt i 2011, men afgjort i 2012, skal indberettes i 2012-skema

Vejledninger:

Lister/fortegnelser:

Skemaer (kopier):

Glem adgangskode?
Har du glemt din adgangskode (password) eller skal du oprettes som bruger, så kontakt din lokale administrator eller kontaktperson.
Ændring af adgangskode? Den generelle adgangskode kan ændres ved at kontakte Ankestyrelsen. 

Sidst opdateret 24.05.2017