Statistik - underretning

Årsstatistikken for underretninger om udsatte børn og unge findes i to forskellige rapporter:

Indeholder en uddybende beskrivelse af baggrund, metode og kommentarer til figurer og tabeller.

Indeholder et udvalg af figurer fra PDF-rapporten. Figurer og tal vises for de enkelte kommuner. Webrapporten indeholder information på nationalt og kommunalt niveau om

  • hvem der underretter (opgjort på antal underretninger)
  • hvem der underrettet (opgjort på antal børn)
  • hvad der underrettes om (opgjort på antal underretninger)
  • hvad der underrettes om (opgjort på antal børn) og
  • hvilke opfølgningsaktiviteter, underretningerne afstedkommer.

Spørgsmål

Ansvaret for statistikken ligger nu hos Danmarks Statistik.
Sidst opdateret 02.01.2017