Det rådgivende praksisudvalg

Det rådgivende praksisudvalg følger og rådgiver Ankestyrelsen om koordinering af praksis på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalgs funktion er, at:

  1. Følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen har pligt til at foretage.
  2. Rådgive Ankestyrelsen om kriteriet for udvælgelse af de op til 1.200 klagesager, der kan udtages til behandling med deltagelse af beskikkede medlemmer, jf. Retssikkerhedslovens § 52c, stk.2, og § 59 a, stk. 3.
  3. Rådgive om behov for særlige indsatsområder på baggrund af gennemførte kvaliltetsmålringer af de kommunale afgørelser, som Ankestyrelsen behandler som ankeinstans.
  4. Rådgive om generel formidling og vejledning af Ankestyrelsens praksis. 

Ankestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse til udvalget om sagsbehandlingen i klagesager over kommunalbestyrelsens afgørelser.

Direktør i Ankestyrelsen Thorkil Juul er formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget er:

  • Kommunernes Landsforening KL - konsulent Sidsel Krarup Bjerrum
  • Dansk Arbejdsgiverforening (DA) - chefkonsulent Maria Bille Høeg
  • Landsorganisationen i Danmark (LO) - konsulent Christian Sølyst
  • Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) - konsulent Jette Høy
  • Danske Handicaporganisationer, Heidi Thamestrup, Landsforeningen Autisme

Spørgsmål om det rådgivende praksisudvalg kan rettes til ankechef Lone Birgitte Christensen, Praksis og Formidling i Ankestyrelsen, , tlf. 61 89 71 66.

Sidst opdateret 11.01.2017