Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten er antallet af af sager, der enten omgøres eller hjemvises i procent af alle realitetsbehandlede klager.

Et par huskeregler når du sammenligner omgørelsesprocenter

Omgørelsesprocent giver et billede af, hvor mange af klagesagerne, der bliver omgjort, men når man sammenligner de enkelte kommuner, er der nogle forbehold.

På mange lovområder, er der meget få klagesager i de enkelte kommuner. Det kan betyde, at omgørelsesprocenten det enkelte år kan være lidt tilfældig.

Der kan også være forskelle på, hvor mange borgere, der i de enkelte kommuner klager over en bestemt type afgørelse. Hvis der fx i en kommune er relativt mange, der klager over kommunens afgørelser, kan det i nogle tilfælde give en lav omgørelsesprocent. Omvendt kan en høj omgørelsesprocent dække over, at der er relativt få klager over kommunens afgørelser, men at mange af disse klagesager rent faktisk bliver omgjort af Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 18.12.2014