Nøgletal for Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Her kan du se statistik for Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunernes og Udbetaling Danmarks afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune med videre.
Sidst opdateret 29.03.2017