Lovgivning

Statsrefusion

Social- og Indenrigsministeriet finansierer helt eller delvist kommunernes udgifter omfattet af ordninger om refusion og/eller tilskud fra staten efter:

Lov om social service

Ankestyrelsen behandler de kommunale revisionsberetninger efter:

Regnskabsbekendtgørelsen

Sidst opdateret 23.08.2016