Det sociale område - regnskabsbekendtgørelse og revision

Ankestyrelsen fører tilsyn med statsrefusionen på Social- og Indenrigsministeriets område.

Ankestyrelsen har ansvaret for behandlingen af de årlige revisionsberetninger fra kommunerne på det sociale område, der hører under Social- og Indenrigsministeriets ressort.

Ankestyrelsen har også ansvaret for at besvare spørgsmål om regnskabsbekendtgørelsen og fortolkningen af finansieringsbestemmelserne i serviceloven.

Sidst opdateret 06.01.2017