Det sociale område - regnskabsbekendtgørelse og revision

Børne- og Socialministeriet svarer på spørgsmål.

Tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Børne- og Socialministeriets område er overgået til Børne- og Socialministeriet. Det er en følge af regeringsomdannelsen den 28. november 2016, hvor Ankestyrelsen blev en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Derfor er det nu Børne- og Socialministeriet, der besvarer spørgsmål om regnskabsbekendtgørelsen og fortolkningen af finansieringsbestemmelserne i serviceloven.

Skriv til Børne- og Socialministeriet på revision@sm.dk.

Sidst opdateret 09.02.2017